EUREF-FIN koordinaattijärjestelmä

Jyväskylän kaupunki siirtyi kartta– ja paikkatietotuotannossa uuteen koordinaattijärjestelmään. Kartastotöissä käytetään 1.6.2009 alkaen valtionhallinnon suositusten mukaista ETRS-GK26 järjestelmää.

Koordinaattijärjestelmän tarve on tullut ajankohtaiseksi vuoden 2009 alussa tapahtuneen  Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan yhdistymisen vuoksi. Jyväskylän kaupungin kartastotöissä käyttämä Jyväskylän paikallinen järjestelmä ja Jyväskylän maalaiskunnan, Korpilahden ja Säynätsalon käyttämä valtakunnallisen kartastokoordinaattijärjestelmän KKJ:n 3-kaista korvataan Jyväskylän seudulle parhaiten sopivalla ETRS-GK26 tasokoordinaattijärjestelmällä. Muunnoksen jälkeen uuden kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoa voidaan käyttää saumattomasti. Käyttöön otettavan järjestelmän ETRS-GK26 taustalla ovat valtionhallinnon suositukset JHS 153 ja 154.

Järjestelmän muunnos perustuu mittauksiin, joissa on määritelty uuden järjestelmän ja vanhan järjestelmän väliset muunnoskertoimet. Muunnoskertoimien määrittely Jyväskylän kaupungin alueella perustuu Teknisen korkeakoulun maanmittausosaston vuonna 1999 tekemiin mittauksiin. Maalaiskunnan ja Korpilahden alueella määrittely perustuu Maanmittauslaitoksen mittauksiin. Muunnosparametrien laskennan on suorittanut Uudenmaan maanmittaustoimisto.

Muunnoskertoimien avulla kaupungin paikkatieto-aineistossa olevat nykyiset koordinaatit muunnetaan uuden järjestelmän mukaisiksi. Muunnoksen seurauksena kaikkien järjestelmässä olevien tietojen koordinaattiluvut muuttuvat.

Seuraavassa esimerkki koordinaattilukujen muuttumisesta:

 

  Jyväskylän vanha järjestelmä  ETRS-GK26
x 10977.000 6900267.012
y 36731.230 488596.318

   

  KKJ 3-kaista (mlk, Säynätsalo ja Korpilahti) ETRS-GK26
x 6905751.030  6905107.034
y 3441074.483 492865.529 

                            

Koordinaattijärjestelmän vaihtaminen aiheuttaa pieniä muutoksia koordinaateista laskettaviin etäisyyksiin ja pinta-aloihin. Lisäksi muunnoksesta aiheutuu pieni suuntakulman kiertymä. Jatkossa kartta-aineistojen käyttäjien on, erityisesti siirtymävaiheessa, kiinnitettävä huomiota sovellettavaan koordinaattijärjestelmään.

 

Aineistojen luovutukset

 

Jatkossa paikkatietoaineistojen luovutukset tapahtuvat pääsääntöisesti uudessa ETRS-GK26 –koordinaatistossa. Erillistapauksessa aineistoa voidaan edelleen toimittaa vanhoissa koordinaattijärjestelmissä. Aineisto voidaan muuntaa muuhun koordinaattijärjestelmään tiedonsiirron yhteydessä.

Keskeneräiset työt suositellaan tehtäväksi loppuun vanhassa koordinaattijärjestelmässä. Uudet ja vasta alkuvaiheessa olevat työt on syytä tehdä uudessa koordinaattijärjestelmässä.

Korkeusjärjestelmä

 

Nyt suoritettava muutos koskee vain tasokoordinaattijärjestelmän uudistamista. Korkeusjärjestelminä säilyvät edelleen vanhalla Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan alueella NN sekä Säynätsalon ja Korpilahden alueella N60. Jatkossa on tarkoitus siirtyä N2000 järjestelmään koko alueella.

Internet-karttapalvelu

Internet karttapalvelun (http://kartta.jkl.fi) käyttäjät ovat voineet luoda karttalinkkejä omilta sivuiltaan karttapalvelun kohteisiin. Luotuun linkkiin tallentunut sijaintitieto on käyttäjän omilla sivuilla eikä sitä kaupungin toimesta voida muuttaa. Järjestelmään on kuitenkin hankittu ohjelman laajennus, joka ohjaa karttalinkin perusteella tehdyt haut oikeaan, uuden koordinaattijärjestelmän mukaiseen kohteeseen. Myös ”Omat kohteet” toiminnossa tehdyt piirrokset ja kohteet ohjautuvat oikein.

 

Pisteselityskortit

Mittausten lähtöpisteinä toimivista runkopisteistä laaditut pisteselityskortit säilyvät entisellään. Niissä ovat edelleen vanhan Jyväskylän tai KKJ3-järjestelmän mukaiset tiedot. Uusien runkopisteiden kortit laaditaan ETRS-GK26 järjestelmän mukaisesti, mutta noin 10000 vanhan kortin uusiminen tapahtuu vähitellen. Pisteselityskorttien myyntipalvelu jatkuu edelleen, mutta ostettujen korttien uuden järjestelmän mukaiset koordinaatit tulostetaan asiakkaalle erikseen.

Lisätietoja:

Koordinaattijärjestelmän muutos
- Paikkatietopäällikkö Janne Hartman, janne.hartman@jyvaskyla.fi, p. 050-5924617

Tiedonsiirto ja maastomittaukset
- Mittauspäällikkö Ari Heinonen, ari.heinonen@jyvaskyla.fi, 050-3555386
- Paikkatietoinsinööri Jukka Haikara, jukka.haikara@jyvaskyla.fi, 050-3118539