Jyväskylän palvelukartta

1. Yleistä

2. Käyttö

3. Ulkoilu- ja pyöräilykartan merkkien selitys

4. Käyttäjätilastoja

5. Yhteystiedot

 

1. Yleistä

Jyväskylän palvelukartta on Internetissä toimiva karttapalvelu, jossa käyttäjällä on mahdollisuus katsella opaskartta- ilmakuva- ja asemakaava-aineistoja Jyväskylän kaupungin alueelta sekä opaskarttaa Jyväskylän maalaiskunnan alueelta. Lisäksi palvelusta löytyy kuntien palveluita kuten liikuntapaikat, puistot, koulut jne. Palvelun käyttö on ilmaista. Katso kuitenkin kappale 2.8 Kartan käyttöoikeus

Sivut toimivat parhaiten Microsoft Internet Explorer-selaimen uusimmilla (v4.0->) versiolla. Myös Netscapen uusimmat (v4.7->) versiot toimivat joitain rajoituksia lukuun ottamatta. Voit ladata uusimman Internet Explorer-selaimen Microsoftin Download Centeristä.

Sivun alkuun

2. Käyttö

2.1 Painikkeet

B_act_hand.gif (158 bytes) Keskitä. Toiminnolla siirretään kartan keskipiste osoitettuun pisteeseen.

B_act_plus.gif (181 bytes) Lähesty. Toiminnolla siirrytään kartalla lähemmäksi siten, että osoitettu piste on keskipisteenä.

B_act_minus.gif (173 bytes) Etäänny. Siirrytään kartalla kauemmaksi. Etääntyminen suoritetaan ilman osoitusta kartalla (vrt. Lähesty)

B_act_addlink.gif (365 bytes) Paikkalinkin luonti.

 1. Käyttäjää pyydetään osoittamaan kohta, johon hän haluaa luoda linkin(esim. koti, yrityksen toimipiste jne.).
 2. Käyttäjältä kysytään haluaako hän linkin palvelukartalle vai pelkkään Gif-muotoiseen rasterikuvaan. Lisäksi käyttäjä voi antaa linkille nimen(esim. oma osoite tai yrityksen nimi)

  paikkalinkki_3.gif (2341 bytes)

 3. OK:n painamisen jälkeen avautuvalla listalla näytetään http-linkki, joka vie käyttäjän  kartalla osoitettuun kohtaan. http-linkki voidaan esim. lähettää sähköpostina tai liittää yrityksen www-sivulle osoittamaan yrityksen toimipaikkaa. "Testaa paikkalinkki"-komento avaa uuden selainikkunan ja näyttää miten linkki toimii.

Sivun alkuun

B_act_address.gif (160 bytes) Osoite ja palveluhaku. Avaa oikeaan reunaan listan osoite- ja palveluhakua varten. Katso myös kohdat 2.5 Osoitehaku ja 2.6 Palveluhaku.

B_act_measure.gif (157 bytes) Matkanmittaus. Matkanmittaus aloitetaan klikkaamalla kartalta haluttua lähtöpistettä. Seuraavaksi osoitetaan kartalta jokainen reittipiste erikseen haluttuun päätepisteeseen saakka. Kartta keskittyy jokaisen reittipisteen osoitteen kohdalle. Tulos esitetään alla olevan kuvan mukaisesti. Kokonaismatka esitetään kentässä "Yhteensä", kahden viimeksi osoitetun pisteen välinen etäisyys kentässä "Etappi" ja viimeksi tehdyn osoituksen koordinaatit kentässä "Sijainti". Koordinaatit esitetään Jyväskylän kaupungin omassa koordinaattijärjestelmässä.  

 

B_act_ok.gif (1320 bytes) Matkanmittauksen lopetus ja haettujen kohteiden poisto kartalta

B_act_mail.gif (157 bytes) Palautteen anto. Avaa lomakkeen, johon voi antaa palautetta palvelun ylläpitäjälle.

Tulostus. Avaa tulostusikkunan, josta "Tulosta"-painikkeella tehdään tulostus.

Avaa käyttöohjeet.

Muuttaa karttaikkunan suuremmaksi. Koko on sovitettu näytön resoluutioon 1280 x 1024 kuvapistettä.

Muuttaa karttaikkunan takaisin oletuskokoon. 

Suomenkielinen palvelu.

Englanninkielinen palvelu.

Sivun alkuun

2.2 Alueen valinta

Listalta löytyy Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan alueita. Maalaiskunnan alueet ovat mlk_ -alkuisia.

Sivun alkuun

2.3 Teemat

Listalta voidaan valita haluttu karttatyyppi. Tällä hetkellä palvelussa on mukana Opaskartta ja Asemakaavakartta.

Sivun alkuun

2.4 Karttatasot

Käyttäjällä on mahdollisuus valita mitä kohteita kartalla esitetään. Opaskartalla voidaan kartalle lisätä Ulkoilukartta sekä pyöräily- ja linja-autoreitit ja lisäksi on mahdollisuus katsoa Jyväskylän kaupungin alueelta heinäkuussa 2000 kuvattua ilmakuvaa. Karttakohteet lisätään asettamalla rasti halutun karttatason kohdalle. (katso kuva alla)

Asemakaavakartta -teemassa on asettaa nykyinen asemakaavatilanne näkyviin, se tehdään laittamalla rasti Ajantasa-asemakaavatiedot kohtaan. Asemakaavasuunnitelmat ovat oletuksena näkyvissä, mutta haluttaessa ne voidaan poistaa näkyvistä. Taustana olevia liikenneväyliä, rakennuksia ja vesistöjä ei voi käyttäjän toimesta poistaa näkyvistä.

Sivun alkuun

2.5 Osoitehaku

Osoitehaku voidaan tehdä Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan sekä Muuramen osoitteille. Tuloslistalla esitetään kunnan nimi muissa kuin Jyväskylän kaupungin osoitteissa.

Osoitehaku tehdään antamalla "Katunimi ja osoitenumero"-kenttään osoite kokonaisuudessaan tai antamalla vain alkuosa.

osoite_3.gif (2224 bytes)

Voidaan antaa myös osoitenumero. Tällöin annetaan katunimi sekä osoitenumero. Osoitenumeroksi voidaan antaa myös numeroväli kuten kuvassa alla.

Sivun alkuun

2.6 Palveluhaku

Listalta löytyy Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan alueelta löytyviä palveluita luokiteltuina eri palveluryhmiin. Yksittäisen kohteen sijainti näytetään kartalla kun sitä osoitetaan listalta.

Painike "Näytä kaikki" näyttää kartalla kaikki kohteet.

Sivun alkuun

Haku voidaan rajata antamalla kohteen tarkka nimi tai alkuosa.

Myös *-merkin käyttö on mahdollista rajaamaan tekstiä alusta ja välistä pois.

Sivun alkuun

2.6.1 Palveluiden haku kartan alueelta

Palvelut voidaan myös rajata siten, että näytetään vain kartan alueelta löytyvät palvelut. Tämä tehdään laittamalla rastin kohtaan "Hae kartan alueelta". Kun tämän jälkeen painetaan painiketta "Näytä kaikki", esitetään kaikkien kartan alueelta löytyvien valitun palveluryhmien palveluiden sijainti.

Sivun alkuun

2.7 Kartan linkittäminen omille sivuille

Kaksi tapaa tehdä linkki omille sivuille: (katso myös kappale 2.8 Kartan käyttöoikeus)

 1. Suositeltava, ohjattu tapa. Katso painikkeen: Paikkalinkin luonti ohjeet
 2. Ammattilaisen tapa. Voidaan avata myös osoitehakuja, nimistöhakuja ja kohdehakuja valmiiksi suodatettuina.
  URL linkissä tulee tällöin olla seuraavat parametrit : 
  Command=CategorySearch&Info=Address,suodatin
  Command=CategorySearch&Info=Name,suodatin
  Command=CategorySearch&Info=Allcategories,suodatin
  Command=CategorySearch&Info=kohderyhmä,suodatin
  Suodatin ei ole pakollinen. Tällöin avataan pelkästään toiminto ilman suodatusta
  Esim.
  Allaoleva linkki avaa karttapalvelun siten, että on valmiiksi valittuna "Kunnalliset toimipisteet" ja sieltä Kaupungintalo:
  http://kartta.jkl.fi/cgi-bin/GifMap.dll?Theme=Opaskartta&Height=400&Width=450&Command=CategorySearch&Language=fi&Info=Kunnalliset%20toimipisteet,Kaupungintalo&Page

Allaoleva linkki avaa osoitehakemistosta valmiiksi osoitteen Kilpisenkatu 1:
http://kartta.jkl.fi/cgi-bin/GifMap.dll?Theme=Opaskartta&Height=400&Width=450&Command=CategorySearch&Language=fi&Info=address,Kilpisenkatu 1&Page

Alla oleva linkki avaa karttapalvelun siten, että on valmiiksi haettu "Majoituskohteita"
http://kartta.jkl.fi/cgi-bin/GifMap.dll?Theme=Opaskartta&Area=Keskusta&Height=400&Width=450&Command=CategorySearch&Language=fi&Info=Majoituskohteita,*&Page
 
Alla oleva linkki avaa karttapalvelun siten, että on valmiiksi haettu "Majoituskohteita", mutta kohteita ei näytetä kartalla, listalla vain kartan alueelle osuvat:
http://kartta.jkl.fi/cgibin/GifMap.dll?Theme=Opaskartta&Area=Keskusta&Height=400&Width=450&Command=CategorySearch&Language=fi&Info=Majoituskohteita,*,Inside&Page
 
Alla oleva linkki avaa karttapalvelun siten, että on valmiiksi haettu "Majoituskohteita", kohteet näytetään kartalla, listalla vain kartan alueelle osuvat:
http://kartta.jkl.fi/cgi-bin/GifMap.dll?Theme=Opaskartta&Area=Keskusta&Height=400&Width=450&Command=CategorySearch&Language=fi&Info=Majoituskohteita,*,Inside,DisplayAll&Page
 

Sivun alkuun

2.8 Kartan käyttöoikeus

Karttapalvelun käyttäjä saa:

Karttapalvelun käyttäjä EI saa:

Jos haluat saada opaskarttaa tai muita karttatuotteita sähköisessä muodossa julkaisuihin, mainoksiin ym. niin tee tilaus 5. Yhteystiedot -kappaleesta löytyville henkilöille.

Huomaa, että kartta on tekijänoikeuslain suojaama tuote!

Sivun alkuun

3. Ulkoilu- ja pyöräilykartan merkkien selitys

 

Sivun alkuun

Sivun alkuun

4. Käyttäjätilastoja

Sivun alkuun

5. Yhteystiedot

Jyväskylän palvelukartan tarjoajana toimivat yhdessä tonttiosasto ja tietohallinto. Aineistoja ylläpitää edellisten lisäksi myös kaupunkisuunnitteluosasto ja Jykes. Voit antaa palautelomakkeen avulla palautetta palvelusta.

Tonttiosaston www-sivut:
http://www.jyvaskyla.fi/tekpa/toto/kartat/

Muiden kaupunkien karttapalveluita:
http://www.kv.hel.fi/kaupunkimittaus/opaskartat.html

Tiedustelut paikkatietoasioissa tonttiosastolla:

Janne Hartman               
Paikkatietoinsinööri       

janne.hartman@jyvaskyla.fi         
puh. 014-625242             

Ismo Tulisalo
Paikkatietosuunnittelija
ismo.tulisalo@jyvaskyla.fi
puh. 014-625264

Aineistotilaukset:

Sirpa Sandelin
Piirtäjä
sirpa.sandelin@jyvaskyla.fi
puh. 014-625251

Timo Sivill
Paikkatietosuunnittelija
timo.sivill@jyvaskyla.fi
puh. 014-625246

Sivun alkuun